ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ   เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัด